May 2017
April 2017
2017/04/03 - 2017/04/04
Gao Jie
2017/04/04 - 2017/04/09
Raquel Costa
2017/04/04 - 2017/04/09
Hiroya Takiyama
2017/04/04 - 2017/04/09
YAN Xiaochan
2017/04/13
Cecile Sarabian
2017/04/16 - 2017/04/22
Himani Nautiyal
2017/04/23 - 2017/04/29
YAN Xiaochan
2017/04/23
Yuri KAWAGUCHI
2017/04/23
Duncan Wilson, Gao Jie, Yuri Kawaguchi

March 2017
2017/03/04
Cecile Sarabian
2017/03/14 - 2017/03/18
Kei Matsushima
2017/03/15 - 2017/03/17
Duncan Wilson
2017/03/15 - 2017/03/17
Anna KAWAKITA
2017/03/22 - 2017/03/26
Yuri KAWAGUCHI
2017/03/22 - 2017/03/26
Ryoma OTSUKA
2017/03/24
Gao Jie
2017/03/24
Cecile Sarabian

February 2017
2017/02/02
Cecile Sarabian
2017/02/04 - 2017/02-05
Yuri KAWAGUCHI
2017/02/09-2017/02/11
Anna Kawakita
2017/02/09-2017/02/11
Miho Saito
2017/02/12
Yuri KAWAGUCHI
2017/02/12
Gao Jie
2017/02/18 - 2017/02/21
Himani Nautiyal
2017/02/18 - 2017/02/21
Kasumi Sakakibara
2017/02/18-2017/02/28
Miho Saito
2017/02/20-2017/03/06
Raquel Costa

January 2017
2017/01/07-2017/01/21
Yugo Kawamoto
2017/01/09
Cecile Sarabian

Form Download