Reports 2015

Dec.
2015

2015/12/13-23
Kasumi Sakakibara
Kimika Tsuji
Kaede Mizukoshi
Takuya Okawa
Natsuko Tajima
Nov.
2015

2015/11/03
Makiko Take
2015/11/10-2015/11/18
Liesbeth FRIAS
2015/11/14-2015/11/15
Duncan Wilson
2015/11/14-2015/11/15
Gao Jie
2015/11/14-2015/12/02
Kasumi Sakakibara
2015/11/24-2015/11/27
Gao Jie
2015/11/24-2015/11/27
Duncan Wilson
2015/11/24-2015/11/27
Natsuko Tajima
2015/11/24-2015/11/27
Aruga Natsumi
2015/11/26-2015/11/30
Miho Saito
2015/11/26-2015/11/30
Raquel Costa
2015/11/26-2015/11/30
Morgane Allanic
2015/11/26-2015/11/30
Liesbeth FRIAS
2015/11/29-2016/03/01
Shintaro Ishizuka
2015/11/30
Natsuko Tajima
Oct.
2015

2015/10/01-2015/10/04
Miho Saito
2015/10/01-2015/10/04
Shintaro Ishizuka
2015/10/01-2015/10/04
Rafaela Sayuri Takeshita
2015/10/01-2015/10/04
Makiko Take
2015/10/01-2015/10/04
Raquel Costa
2015/10/01-2015/10/04
Natsuko Tajima
2015/10/05-2015/10/10
Shintaro Ishizuka
2015/10/05 - 2015/10/14 
Kaede Mizukoshi
2015/10/18-2015/10/24
Miho Saito
2015/10/18-2015/10/24
Raquel Costa
2015/10/18-2015/10/24
Morgane Allanic
2015/10/18-2015/10/24
Yuko Sakurai
2015/10/18-2015/10/24
HE Tianmeng
2015/10/18-2015/10/24
Kikuchi Misato
2015/10/18-2015/10/24
Yan Xiaochan
2015/10/18-2015/10/30
Duncan Wilson
2015/10/18-2015/10/24
Takehiro Tanaka
2015/10/18-2015/10/25
Akihiro Yoshikawa
2015/10/18-2015/10/30
Sofi Bernstein
2015/10/18-2015/10/24
Gao Jie
2015/10/18-24, 2015/10/26-30
Josue Alejandro Pastrana
2015/10/18-2015/10/24
Yo Sato
2015/10/18-2015/10/31
Liesbeth FRIAS
2015/10/26-2015/10/30
Akihiro Yoshikawa
2015/10/26-2015/10/30
Takehiro Tanaka
2015/10/26-2015/10/30
Miho Saito
2015/10/26-2015/10/30
Morgane Allanic
2015/10/26-2015/10/30
Raquel Costa
2015/10/26-2015/10/30
Yo Sato
Sep.
2015

2015/09/07 - 2015/09/15
Rafaela Sayuri Takeshita
2015/09/07-2015/09/15
Liesbeth FRIAS
2015/09/09 - 2016/01/10 
Cecile Sarabian
2015/09/12
Shintaro Ishizuka
2015/09/16 -2015/09/25 
Duncan Wilson
2015/09/22 - 2015/12/06
Kazuya Toda
Aug.
2015

April 01 - July 31, Comparative Cognitive Science Course
April 01 - July 31, Comparative Cognitive Science Course
April 01 - July 31, Comparative Cognitive Science Course
2015/04/01 -2015/07/31 
Duncan Wilson
2015/08/16 - 2015/08/31 
Cecile Sarabian
2015/08/20-09/27, 10/05-10/20, 10/25-11/16 
Natsuko Tajima
2015/08/24 - 2015/08/26 
Liesbeth FRIAS
2015/08/24 - 2015/08/26
Morgane Allanic
2015/08/24 - 2015/08/26
Shintaro Ishizuka
2015/08/24 - 2015/08/26
Makiko Take
2015/08/24 - 2015/08/26
Kazuya Toda
2015/08/24 - 2015/09/04
Rafaela Sayuri Takeshita
Jul.
2015

July 23 - 26, Sasagamine Field Science Course
July 23 - 26, Sasagamine Field Science Course
July 23 - 26, Sasagamine Field Science Course
July 23 - 26, Sasagamine Field Science Course
2015/07/23 - 2015/07/26 
Duncan Wilson
2015/07/23 - 2015/07/26 
Morgane Allanic
2015/07/23 - 2015/07/26 
Cécile Sarabian
2015/07/23 - 2015/07/26 
Liesbeth FRIAS
2015/07/23 - 2015/07/26 
Sofi Bernstein
2015/07/23 - 2015/07/26 
Gao Jie
2015/07/31 - 2015/08/17 
Morgane Allanic
2015/07/31 - 2015/08/17 
Cintia Garai
2015/07/31 - 2015/08/17 
Alejandro Pastrana Josue Samuel
2015/07/31 - 2015/08/17 
Liesbeth FRIAS
2015/07/31 - 2015/08/17 
Makiko Take
2015/07/31 - 2015/08/17 
Natsuko Tajima
Jun.
2015

June 15th - 17th, Zoo/Museum course
June 15th - 17th, Zoo/Museum course
June 15th - 17th, Zoo/Museum course
June 3rd - 12th, Sabah / Danum Valley Conservation Area
2015/06/01 - 2015/06/08 
Aini Hasanah Abd Mutalib
2015/06/01 - 2015/06/05 
Esther Lonnie Baking
2015/06/01 - 2015/06/09 
Himori Hiroshi
2015/06/01 - 2015/06/09 
Kyohei Hino
2015/06/01 - 2015/06/15 
Praveen Karanth
2015/06/01 - 2015/06/05 
Kazuhiro Komago
2015/06/01 - 2015/06/09 
Takuya Okawa
2015/06/01 - 2015/06/09 
Makiko Take
2015/06/02 - 2015/06/09 
Shintaro Ishizuka
2015/06/02 - 2015/06/06 
Aditi
2015/06/02 - 2015/06/05 
Shuhei Hirota
2015/06/02 - 2015/06/07 
Masaya Tamura
2015/06/02 - 2015/06/08 
Genki Yoshikawa
2015/06/01 - 2015/06/05 
Natsuko Tajima
2015/06/03 - 2015/06/12 
Morgane Allanic
2015/06/11 - 2015/06/24 
Rafaela Sayuri Takeshita
2015/06/13
Natsuko Tajima
2015/06/15 - 2015/06/17 
Shintaro Ishizuka
2015/06/15 - 2015/06/17 
Duncan Wilson
2015/06/15 - 2015/06/17 
Cecile Sarabian
2015/06/15 - 2015/06/17 
Morgane Allanic
2015/06/15 - 2015/06/17 
Sofi Bernstein
2015/06/15 - 2015/06/17 
Makiko Take
2015/06/15 - 2015/06/17 
Liesbeth FRIAS
2015/06/18 - 2015/07/18 
Natsuko Tajima
2015/06/20 - 2015/07/17 
Makiko Take
2015/06/23 - 2015/08/03 
Kazuya Toda
2015/06/23 - 2015/08/03 
Shintaro Ishizuka
2015/06/23 - 2015/09/29 
Aya Yokotsuka
2015/06/24 - 2015/07/01 
Kaede Mizukoshi
May.
2015
Koshima Field Science Course
May 07th - 13th, Koshima Field Science Course
May 07th - 13th, Koshima Field Science Course
2015/05/06 - 2015/05/14 
Morgane Allanic
2015/05/07 - 2015/05/13 
Natsuko Tajima
2015/05/14- 2015/06/15 
Sarahaizad Mohd Salleh
2015/05/15 - 2015/06/15 
Anuradha Batabyal
2015/05/15 - 2015/06/10 
Bugwesa Zablon Katale
2015/05/15 - 2015/06/15 
Kyara Martins Formiga
2015/05/23 - 2015/05/29 
Shuhei Hirota
2015/05/23 - 2015/05/29 
Shintaro Ishizuka
2015/05/23 - 2015/05/29 
Esther Lonnie Baking
2015/05/23 - 2015/05/29 
Yoshihiro Haruki
2015/05/23 - 2015/05/29 
Aini Hasanah Abd Mutalib
2015/05/23 - 2015/05/29 
Aditi
2015/05/23 - 2015/05/29 
Makiko Take
2015/05/23 - 2015/05/29 
Natsuko Tajima
2015/05/26 - 2015/06/02 
Kaede Mizukoshi
2015/05/29 - 2015/06/16 
Kasumi Sakakibara
Apr.
2015
Interdepartmental Exchange ("inter-lab")
Apr 08th - 11th, Interdepartmental Exchange ("inter-lab")
Apr 08th - 11th, Interdepartmental Exchange ("inter-lab")
Apr 08th - 11th, Interdepartmental Exchange ("inter-lab")

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2015/04/06, 2015/04/08 - 2015/04/11 
Shintaro Ishizuka
2015/04/06 - 2015/04/11 
Josue Alejandro Pastrana
2015/04/06, 2015/04/08 - 2015/04/11 
Hiroko Gomyo
2015/04/07 - 2015/04/11 
Cécile Sarabian
2015/04/08 - 2015/04/11 
Kauzya Toda
2015/04/08 - 2015/04/11 
Morgane Allanic
2015/04/08 - 2015/04/11 
Duncan Andrew Wilson
2015/04/08 - 2015/04/11 
Liesbeth FRIAS
2015/04/08 - 2015/04/11 
Makiko Take
2015/04/06,08 - 2015/04/11 
Natsuko Tajima
2015/04/16 - 2015/04/23 
Liesbeth FRIAS
2015/04/09 - 2015/04/13 
Kaede Mizukoshi
2015/04/25 - 2015/05/02 
Duncan Andrew Wilson
2015/04/25 - 2015/05/01 
Makiko Take
2015/04/25 - 2015/05/01 
Hiroko Gomyo
2015/04/25 - 2015/05/01 
Soshi Tanabe
2015/04/25 - 2015/05/02 
Sofi Bernstein
2015/04/24 - 2015/05/02 
Liesbeth FRIAS
2015/04/25 - 2015/05/01 
Yo Sato
2015/04/25 - 2015/05/01 
Shintaro Ishizuka
2015/04/25 - 2015/05/02 
Alejandro Pastrana Josue Samuel
2015/04/25 - 2015/05/01 
Rui Nishiyama
2015/04/26 - 2015/10/31 
Aruga Natsumi
2015/04/29 - 2015/05/05 
Kasumi Sakakibara
2015/04/29 - 2015/05/05 
Natsuko Tajima
Mar.
2015
Yakushima / PWS Shodoshima Field Course / Sasagamine Field Science Course ( Snow season )
Mar 11th-14th, Yakushima, Kagoshima
Mar 11th-14th, PWS Shodoshima Field Course
Mar 25th-28th, Sasagamine Field Science Course ( Snow season )

Country/location of visit
Period of Visit
Name
2015/03/12 - 2015/03/16
Takashi Hayakawa, et al.
2015/03/25 - 2015/03/28 
Aya Yokotsuka
2015/03/25 - 2015/03/28 
Kazuya Toda
2015/03/25 - 2015/03/28 
Natsumi Aruga
2015/03/25 - 2015/03/28 
Kaede Mizukoshi
Jan.
2015
Central Washington University Ellensburg
Jan 30th - Mar 01st, Central Washington University Ellensburg

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2015/01/30 - 2015/03/01
 Sofi Bernstein