Reports 2017

Dec 2017
2017/12/06 - 2018/03/06
Raquel Costa
2017/12/11 - 2017/12/19
Moe Yanagi
2017/12/17
Cecile Sarabian
2017/12/17
Rafaela Sayuri Takeshita
2017/12/28 2018/01/02
Nelson Broche

Nov 2017
2017/11/01 - 2017/11/30
Angelica Cristina Gouveia Nunes
2017/11/01 - 2017/11/05
Yutaro Sato
2017/11/03 - 2017/11/04
YAN Xiaochan
2017/11/05 - 2017/11/11
Yayan Wahyu Candra Kusuma
2017/11/05 - 2017/11/17
Tianmeng HE
2017/11/05 - 2017/11/17
Sara Lidia Coronado
2017/11/07
Rafaela Sayuri Takeshita
2017/11/07
Raquel Costa
2017/11/10
Josue Alejandro Pastrana
2017/11/10
Cecile Sarabian
2017/11/10 - 2017/11/15
Yutaro Sato
2017/11/11 - 2017/11/15
Aya Yokotsuka
2017/11/11 - 2017/11/15
Wanyi Lee
2017/11/11 - 2017/11/15
Nelson Broche
2017/11/11 - 2017/11/15
YAN Xiaochan
2017/11/11 - 2017/11/15
Moe Yanagi
2017/11/11 - 2017/11/15
Hiroya Takiyama
2017/11/13 - 2017/11/17
Yayan Wahyu Candra Kusuma
2017/11/14 - 2017/11/30
Momoko Oka
2017/11/14 - 2017/11/30
Shohei Shibata
2017/11/16
Rafaela Sayuri Takeshita
2017/11/16
Josue Alejandro Pastrana
2017/11/16
Raquel Costa
2017/11/16
Cecile Sarabian
2017/11/24 - 2017/11/27
Yutaro Sato
2017/11/28 - 2017/11/29
Duncan Wilson

Oct 2017
2017/10/01
Cecile Sarabian
2017/10/15 - 2017/10/22
Kei Matsushima
2017/10/15 - 2017/10/22
Momoko Oka
2017/10/15 - 2017/10/22
Nachiketha Sharma
2017/10/15 - 2017/10/30
YAN Xiaochan
2017/10/16 - 2017/10/24
Maegan Fitzgerald
2017/10/24 - 2017/12/15
Makiko Take
2017/10/31 - 2017/12/06
Zoe Melvin

Sep 2017
2017/04/01 -
Hiroya Takiyama
2017/09/04 - 2017/06/06
Kasumi Sakakibara
2017/09/04 - 2017/09/06
Cecile Sarabian
2017/09/04 - 2017/09/06
Yutaro Sato
2017/09/04 - 2017/09/06
Nachiketha Sharma
2017/09/05 - 2017/09/07
YAN Xiaochan
2017/09/08 - 2017/09/11
Makiko Take
2017/09/08 - 2017/12/30
Shintaro Ishizuka
2017/09/12 - 2017/09/18
Kei Matsushima
2017/09/13 - 2017/09/22
Yutaro Sato
2017/09/19 - 2017/10/25
Raquel Costa
2017/09/21
Kasumi Sakakibara
2017/09/28-2017/10/01
Kasumi Sakakibara
2017/09/29 - 2017/10/02
Josue Alejandro Pastrana

Aug 2017 Behaviour 2017
2017/08/01 - 2017/08/06
Kasumi Sakakibara
2017/08/05 - 2017/08/09
Sota Inoue
2017/08/14 - 2017/08/17
Kei Matsushima
2017/08/14 - 2017/08/17
Yutaro Sato
2017/08/15 - 2017/11/29
Liu Jie
2017/08/18 - 2017/08/28
Makiko Take
2017/08/19 - 2017/08/20
Yutaro Sato
2017/08/28
Josue Alejandro Pastrana
2017/08/28
Cecile Sarabian
2017/08/29 - 2017/09/01
Yuri KAWAGUCHI
2017/08/29 - 2017/09/01
Kasumi Sakakibara
2017/08/29 - 2017/09/01
Gao Jie
2017/08/29 - 2017/09/08
Kei Matsushima
2017/08/30 - 2017/09/01
Duncan Wilson
2017/08/30 - 2017/09/01
Sota Inoue

Jul 2017 Shodoshima, Sasagamine Field Science Course, Behaviour 2017
2017/07/05-2017/07/07
Shintaro Ishizuka
2017/07/05-2017/07/07
Wanyi Lee
2017/07/05-2017/07/07
Yutaro Sato
2017/07/05-2017/07/07
YAN Xiaochan
2017/07/05-2017/07/07
Josue Alejandro Pastrana
2017/07/07-2017/07/09
Aru Toyoda
2017/07/08-2017/07/10
Mi Yeon Kim
2017/07/08-2017/07/10
Yutaro Sato
2017/07/08-2017/07/10
Hiroya Takiyama
2017/07/08-2017/07/10
Momoko OKA
2017/07/08-2017/07/10
Moe Yanagi
2017/07/08-2017/07/10
Risako Nakai
2017/07/08-2017/07/10
Sawako Okada
2017/07/08-2017/07/10
Raquel Costa
2017/07/08-2017/07/10
Nachiketha Sharma
2017/07/08-2017/07/10
Masaya Fukuda
2017/07/10-2017/07/14
Nelson Broche
2017/07/15
Cecile Sarabian
2017/07/15-2017/07/17
Hiroya Takiyama
2017/07/18-2017/07/21
Yutaro Sato
2017/07/18-2017/07/21
Moe Yanagi
2017/07/18-2017/07/21
Momoko Oka
2017/07/18-2017/07/21
Hiroya Takiyama
2017/07/18-2017/07/21
Masaya Fukuda
2017/07/18-2017/07/21
Sawako Okada
2017/07/18-2017/07/21
Yuta Kusama
2017/07/18-2017/07/21
Wanyi Lee
2017/07/18-2017/07/21
YAN Xiaochan
2017/07/18-2017/07/21
Nelson Broche
2017/07/20
Raquel Costa
2017/07/20
Cecile Sarabian
2017/07/20
Josue Alejandro Pastrana
2017/07/21 - 2017/08/10
Yuri KAWAGUCHI
2017/07/23
Yutaro Sato
2017/07/23
Kasumi Sakakibara
2017/07/23
Kei Matsushima
2017/07/25 - 2017/08/12
Josue Alejandro Pastrana
2017/07/30 - 2017/08/04
Cecile Sarabian

Jun 2017 Conserv' Session
2017/06/03
Duncan Wilson
2017/06/03
Raquel Costa
2017/06/03
Josue Alejandro Pastrana
2017/06/03
Cecile Sarabian
2017/06/12
Yuri KAWAGUCHI
2017/06/16
Raquel Costa
2017/06/18
Duncan Wilson
2017/06/18
Gao Jie
2017/06/18
Raquel Costa
2017/06/18 - 2017/10/25
Ryoma OTSUKA
2017/06/20
Josue Alejandro Pastrana
2017/06/28
Moe Yanagi

May 2017 Yakushima Field Science Course, Genome Science Course
2017/05/08 - 2017/06/09
Upasana Sarraju
2017/05/08 - 2017/09/10, 2017/10/10 - 2017/12/02
Miho Saito
2017/05/11 - 2017/08/09
Sota Inoue
2017/05/13 - 2017/05/19
Yutaro Sato
2017/05/13 - 2017/05/19
Taku Ohtsubo
2017/05/13 - 2017/05/19
Raquel Costa
2017/05/13 - 2017/05/19
Mikaze Kawada
2017/05/13 - 2017/05/19
Laurentia Henrieta Permita Sari Purba
2017/05/13 - 2017/05/19
Moe Yanagi
2017/05/13 - 2017/05/19
Christopher Chai Thiam WONG
2017/05/13 - 2017/05/19
Momoko OKA
2017/05/13 - 2017/05/19
Genki Yumoto
2017/05/13 - 2017/05/19
Sakurai Takayuki
2017/05/13 - 2017/05/19
Danhe Yang
2017/05/13 - 2017/05/19
Yusuke Fuke
2017/05/13 - 2017/05/19
Wanyi Lee
2017/05/13 - 2017/05/19
Renata Schmitt
2017/05/13 - 2017/05/19
Hiroya Takiyama
2017/05/13 - 2017/05/19
Shohei Shibata
2017/05/14 - 2017/05/25
Josue Alejandro Pastrana
2017/05/17 - 2017/09/13
Aya Yokotsuka
2017/05/20
Cecile Sarabian
2017/05/22 - 2017/05/29
Raquel Costa
2017/05/22 - 2017/05/26
Taku Ohtsubo
2017/05/22 - 2017/05/26
Laurentia Henrieta Permita Sari Purba
2017/05/22 - 2017/05/26
Yusuke Fuke
2017/05/22 - 2017/05/26, 2017/05/30
Wanyi Lee
2017/05/22 - 2017/05/26
Christopher Chai Thiam WONG
2017/05/22 - 2017/05/26
Momoko OKA
2017/05/22 - 2017/05/26
Takayuki Sakurai
2017/05/22 - 2017/05/26
Upasana Sarraju
2017/05/22 - 2017/05/29
Genki Yumoto
2017/05/22 - 2017/05/26
Danhe Yang
2017/05/22 - 2017/05/26
Mikaze KAWADA
2017/05/22 - 2017/05/30
Yutaro Sato
2017/05/22 - 2017/05/30
Hiroya Takiyama
2017/05/22 - 2017/05/26
Moe Yanagi
2017/05/22 - 2017/05/26
Shohei Shibata
2017/05/30
Raquel Costa

April 2017 Interdepartmental Exchange, Koshima Field Science Course
2017/04/03 - 2017/04/04
Gao Jie
2017/04/04 - 2017/04/09
Raquel Costa
2017/04/04 - 2017/04/09
Hiroya Takiyama
2017/04/04 - 2017/04/09
YAN Xiaochan
2017/04/04 - 2017/04/09
Mi Yeon Kim
2017/04/04 - 2017/04/09
Nelson Broche
2017/04/04 - 2017/04/09
Shohei Shibata
2017/04/04 - 2017/04/09
Moe Yanagi
2017/04/05 - 2017/04/09
Yutaro Sato
2017/04/13
Cecile Sarabian
2017/04/16 - 2017/04/22
Himani Nautiyal
2017/04/16 - 2017/04/22
Mi Yeon Kim
2017/04/16 - 2017/04/22
Yutaro Sato
2017/04/16 - 2017/04/22
Moe Yanagi
2017/04/22 - 2017/08/01
Liu Jie
2017/04/21 - 2017/04/29
Cecile Sarabian
2017/04/22 - 2017/04/30
Nelson Broche
2017/04/22 - 2017/04/26
Mi Yeon Kim
2017/04/22 - 2017/04/30
Hiroya Takiyama
2017/04/23 - 2017/04/29
YAN Xiaochan
2017/04/23 - 2017/04/29
Shohei Shibata
2017/04/23
Yuri KAWAGUCHI
2017/04/23
Duncan Wilson, Gao Jie, Yuri Kawaguchi
2017/04/23 - 2017/04/29
Raquel Costa

March 2017 Animal Welfare Course, Sasagamine Field Science Course
2017/03/04
Cecile Sarabian
2017/03/05 - 2017/08/10
Morgane Allanic
2017/03/14 - 2017/03/18
Kei Matsushima
2017/03/15 - 2017/03/17
Duncan Wilson
2017/03/15 - 2017/03/17
Anna KAWAKITA
2017/03/22 - 2017/03/26
Yuri KAWAGUCHI
2017/03/22 - 2017/03/26
Ryoma OTSUKA
2017/03/24
Gao Jie
2017/03/24
Cecile Sarabian

February 2017 Zoo/Museum Course
2017/02/01 - 2017/07/24
Kazuya Toda
2017/02/02
Cecile Sarabian
2017/02/04 - 2017/02-05
Yuri KAWAGUCHI
2017/02/09-2017/02/11
Anna Kawakita
2017/02/09-2017/02/11
Miho Saito
2017/02/12
Yuri KAWAGUCHI
2017/02/12
Gao Jie
2017/02/18 - 2017/02/21
Himani Nautiyal
2017/02/18 - 2017/02/21
Kasumi Sakakibara
2017/02/18-2017/02/28
Miho Saito
2017/02/20-2017/03/06
Raquel Costa

January 2017 Conserv’Session
2017/01/07-2017/01/21
Yugo Kawamoto
2017/01/09
Cecile Sarabian